Szczegółowa uprawa roślin

Crop production

2021Z

Kod przedmiotu2001N1-SZUP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Gleboznawstwo, Botanika, Biochemia, Fizjologia roślin, Chemia rolna, Hodowla roślin
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBudowa morfologiczna i anatomiczna roślin rolniczych. Biologia wzrostu i rozwoju roślin – zbożowych i okopowych.
Opis wykładówBezpieczeństwo żywnościowe i jego wymiary. Kierunki użytkowania roślin rolniczych. Światowa produkcja żywności strategicznej. Produkcja surowców roślinnych na cele nieżywnościowe. Światowy i krajowy rynek głównych ziemiopłodów. Taksonomia uprawnych roślin rolniczych. Uprawa – agrotechnika – agrotechnologia. Siedliskowe uwarunkowania plonowania. Odmianowe uwarunkowania technologii uprawy i jakości surowca. Wymagania agrotechniczne (przedplon, uprawa roli, siew, nawożenie, pielęgnacja, zbiór) – roślin zbożowych i okopowych. Ekonomiczne i energetyczne uwarunkowania technologii uprawy roślin zbożowych i okopowych. Technologia a jakość surowca, fałszowanie żywności podczas produkcji pierwotnej. Przegląd krajowych i zagranicznych wyników badań agrotechnicznych z roślin zbożowych u okopowych.
Cel kształceniaPoznanie szczegółowych zasad uprawy roślin zbożowych i okopowych. Zdobycie umiejętności monitorowania procesu wzrostu i rozwoju roślin, a także oceny jakości plonów.
Literatura podstawowa1) Jasińska Z., Kotecki A.,, Szczegółowa uprawa roślin, AR Wrocław, 2003. 2) Szempliński W,, Rośliny rolnicze , UWM Olsztyn., 2012
Literatura uzupełniająca1) Paca zbiorowa, wyd. ARR, MRiRW, Warszawa , Analizy Rynkowe IERiGŻ – PIB, tom 2) baza internetowa, "FAOSTAT, EUROSTAT, GUS, COBORU", , tom
Uwagi