Technika rolnicza

Agricultural technics

2020Z

Kod przedmiotu2001N1-TECHNROL
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBudowa i regulacje podstawowych zespołów funkcjonalnych ciągnika rolniczego. Ogólna budowa, zasada działania oraz regulacje narzędzi i maszyn do: uprawy i doprawiania gleby, mechanizacji upraw międzyrzędowych, siewu i sadzenia, nawożenia, ochrony upraw polowych i sadowniczych, zbioru roślin źdźbłowych i łodygowych, zbioru okopowych oraz mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej. Wyznaczanie wskaźników eksploatacyjnych agregatów rolniczych. Projektowanie technologii wybranych procesów produkcyjnych. Przykładowe procesy obsługi maszyn.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia związane z techniką rolniczą. Charakterystyki zespołów funkcjonalnych ciągników rolniczych. Systematyki narzędzi, maszyn oraz urządzeń rolniczych wykorzystywanych do mechanizacji prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Tendencje rozwojowe w konstrukcji maszyn. Zasady konserwacji, suszenia i przechowywania płodów. Maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach czyszczenia i sortowania mieszanin ziarnistych. Maszyny do suszenia i przechowywania płodów. Podstawowe pojęcia z eksploatacji maszyn rolniczych. Systematyka procesów produkcyjnych w rolnictwie. Zasady zestawiania agregatów maszynowych. Technologie realizacji podstawowych procesów produkcyjnych w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zasady wyznaczania efektywności realizacji procesów produkcyjnych. Procesy obsługiwania w utrzymaniu maszyn rolniczych.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z budową, działaniem, regulacjami oraz zasadami użytkowania ciągników rolniczych, narzędzi i maszyn wykorzystywanych do mechanizacji prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zapoznanie studentów z tendencjami rozwojowymi w konstrukcji maszyn oraz zasadami projektowania wyposażenia gospodarstw w rolnicze środki techniczne. Poznanie zasad racjonalnej eksploatacji maszyn.
Literatura podstawowa1. Banasiak J. (red.). Agrotechnologia. 2. Bernacki H., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, tom I, cz. 1 i 2, 3. Kanafojski Cz., Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, tom I, cz. 3 oraz tom II, cz. 1, 4. Karwowski T. , Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, tom II, cz. 2, 5. Kuczewski J., Waszkiewicz Cz. Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, 6. Kwieciński A (red). Mechanizacja produkcji zwierzęcej, 7. Muzalewski A. Zasady doboru maszyn do gospodarstw rolnych, 8. Orzoł S., Eksploatacja rolniczych środków technicznych, 9. Sęk T., Przybył J., Dach J., Projektowanie technologii prac maszynowych dla produkcji roślinnej. 10. Skrobacki A., Ekielski A., Pojazdy, ciągniki rolnicze.
Literatura uzupełniająca1) Prace zbiorowe, wyd. Strony www., Dane techniczne, katalogi maszyn rolniczych. , -r., tom
UwagiBrak