Zarządzanie produkcją

Production management

2022Z

Kod przedmiotu2001N1-ZPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE Warszawa, 2005 2) Pająk E. , Produkt, technologia, organizacja, PWN Warszawa, 2006 3) Jasiński Z. , Zarządzanie produkcją. Materiały do ćwiczeń, AE Wrocław, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi