Agricultural marketing

2021Z

Kod przedmiotu01S2-AGRM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Urban S. , Marketing produktów spożywczych, Wyd UE we Wrocławiu, 2008 2) Adamczyk J. , Marketing i zarządzanie w agrobiznesie, Wyd Polit Rzeszowskiej, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi