Agrobiotechnologies

2021L

Kod przedmiotu01S2-AGRPO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) aaa, aaa, aaa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi