Advanced information technologies

Advanced information technologies

2021Z

Kod przedmiotu01S2-AIT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Informatyka w zarysie, UWM Olsztyn, 2002 2) Gołaszewski J. M. Idźkowska, D. Załuski, A. Stawiana-Kosiorek, Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami , UWM Olsztyn, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi