Elements of bioinformatics in molecular phytopathology

2021L

Kod przedmiotu01S2-EBMP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Avis J.C., Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 483 2) Hall B. , łatwe drzewa filogenetyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, s. 312 3) Rózni autorzy, Specjalistyczne programy komputerowe i bazy danych, Rózne wydawnictwa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi