Ergonomics

2021L

Kod przedmiotu01S2-ERG
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Batogowska A., Podstawy ergonomii., Wydawnictwo WSP Olsztyn, 1998 2) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1998 4) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi