Field crop diagnostics II

2022Z

Kod przedmiotu01S2-FCDII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzebisz W., Rolnictwo cz. IV. Produkcja roślinna. Środowisko i podstawy agrotechniki, Hortpress, 2015 2) Grzebisz W., Rolnictwo cz. V. Produkcja roślinna. Czynniki produkcji roślinnej, Hortpress, 2015 3) Grzebisz W., Rolnictwo cz. VI. Produkcja roślinna. Technologie produkcji roślinnej, Hortpress, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi