Foreign Language

2021Z

Kod przedmiotu01S2-FOREL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Keith Kelly, Science, Macmillan, 2007 2) Keith Kelly, Geography, Macmillan, 2007 3) Bonamy D., Technical English, Pearson, 2011 4) MacKenzie I., English for Business Studies, Cambridge University Press, 2010 5) Grice T., Nursing 2, Oxford University Press , 2007 6) W. Binerowska, S. Rokitina, W. Rotkiewicz, W. Skukowski, Język rosyjski dla studentów Technologii Żywności, wyd. ART w Olsztynie, 1994 7) W. Roszczenko, M. Wójcik, Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla kierunku ochrona środowiska, wyd. AR w Lublinie, 1999 8) I. Obłąkowska-Galanciak, B. Jeglińska, Język rosyjski w turystyce, wyd. UWM, 2002 9) G. Drozdowska, M. Sztolberg, Język rosyjski dla studentów Pedagogiki, wyd. II. Wyd. UMK w Toruniu, 1995 10) A. Buczel, Rosyjski w biznesie, . Edgard Języki obce, 2009 11) Schlüter S., Menschen Berufstrainer, Hueber Verlag, 2015 12) Grigull I., Raven S., Geschäftliche Begegnungen, Schubert-Verlag, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi