Graduate workshop

2022Z

Kod przedmiotu01S2-GRW
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacki B., Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych , t. 96, z. 2, Roczniki nauk rolniczych. seria G,, 2009, s. s. 38-46
Literatura uzupełniająca
Uwagi