Human resource management

2022Z

Kod przedmiotu01S2-HRM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Armstrong Michael, Zarządzanie zasobami ludzkimi (strategia i działanie), Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1996 2) Czubasiewicz Halina, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akademickie, 2001 3) Walkowiak Ryszard, Zarządzanie zasobami ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywność, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania ,,Dom Organizatora", 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi