Instrumentation methods

2021Z

Kod przedmiotu01S2-INSMET
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rouessac F., Rouessac A., Chemical Analysis. Modern Instrumentation Methods and Techniques., John Wiley & Sons Ltd., 2007 2) Sivasankar B., Instrumental Methods of Analysis , Oxford University Press, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi