Master’s thesis

2021L

Kod przedmiotu01S2-MAT
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńTemat pracy dyplomowej: • Powinien być zgodny z profilem kształcenia określonym w sylwetce absolwenta kierunku rolnictwo. • Powinien - w miarę możliwości - uwzględniać rzeczywiste problemy techniczne, organizacyjne i ekonomiczne występujące w rolnictwie.
Opis wykładówx
Cel kształceniaPraktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu rolnictwa określonego w temacie pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) R. Zendrowski,, 1) Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, , wyd. CeDEWU Warszawa, , 2011 2) K. Wojcik , 2) Piszę akademicką pracę promocyjną licencjacką magisterską doktorską, , wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, , 2012 3) M. Węglińska,, 3) Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, ,, , Wydawnictwo Impuls Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) 4) , Literatura z zakresu tematyki pracy dyplomowej,, tom
Uwagi