Management and strategic planning

2021Z

Kod przedmiotu01S2-MSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem , PWE Warszawa, 2003 2) Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I. K., Planowanie strategiczne - wybrane metody , APIS Olsztyn, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi