Organization of work

2021Z

Kod przedmiotu01S2-ORGW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klepacki B., Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie., Wyd. SGGW Warszawa, 1997 2) Strzelecki T. J., Organizacja pracy, Wyd. Politechnika Warszawska, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi