Patent Information

2021L

Kod przedmiotu01S2-PATI
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, Licencja na używanie znaku towarowego. , Warszawa, 2008 2) Załucki M, , Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., , Prawo autorskie., Warszawa, 2008 4) 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., , Fundusze Europejskiej dla przedsiębiorców., Warszawa, 2007-2013 5) Kotarba W., Komentarz do prawa wynalazczego., PARK,Bielsko-Biała, , 1995 6) Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne., Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi