Protection and shaping agroekosystem

2021L

Kod przedmiotu01S2-PSA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok., 1997. 2) Dubel K., Ochrona i kształtowanie środowiska, Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi. Krosno., 2001. 3) Marks M., Nowicki J. , Pola uprawne i użytki zielone we współczesnym krajobrazie rolniczym., t. 9 (3), Acta Sci Pol., Agministratio Locorum 9(3): , 2010, s. 95-106 4) Praca zbiorowa pod red. L. Ryszkowskiego i A. Kędziory. , Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. , Zakład Badań Srodowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań , 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi