Physics of soil and raw agricultural materials

2021Z

Kod przedmiotu01S2-PSORAM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buckman H.C., Brady N., Gleba i jej właściwości, Wyd. PWRiL, 1971, s. 530 2) Przestrzelski S., Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, Uniwserstet Wrocławski, 2009, s. 576 3) Rewut I.B., Fizyka gleby, Wyd. PWRiL, 1980, s. 383 4) Mocek A. (Red.), Gleboznawstwo, Wyd. Nauk. PWN SA, 2015, s. 571
Literatura uzupełniająca
Uwagi