Rural areas development programming

2022Z

Kod przedmiotu01S2-RADP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wiatrak A., Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich , Wyd. IRWiR PAN Warszawa, 2011 2) Brodziński Z., Brodziński Z. 2011. Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, , Wyd. SGGW Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi