Soil biochemistry

2021L

Kod przedmiotu01S2-SOB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Paul E.A., Clark F.E., "Mikrobiologia i biochemia gleb", t. -, UMCS Lublin., 2000, s. 400. 2) Kucharski J., Wyszkowska J., "Ćwiczenia z biochemii gleby", t. -, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2005, s. 74. 3) Burns R.G., Dick R.P., "Enzymes in the Environment", t. -, Word Wide Web., 2002, s. 614. 4) Baker S., Griffiths C., Nicklin J., "Microbiology FOURTH EDITION", t. -, Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC, 2011, s. 362.
Literatura uzupełniająca
Uwagi