Statistics and experimentation

2021Z

Kod przedmiotu01S2-STEX
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J. Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., "Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami", UWM Olsztyn, 2003, s. 129 2) Januszewicz E. K., Puzio-Idźkowska M., "Doświadczalnictwo rolnicze. Przewodnik do ćwiczeń", UWM Olsztyn,, 2003, s. 177 3) Łomnicki A, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999, s. 282 4) Szczepański K., Rejman S, "Metodyka badań sadowniczych", Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987, s. 216
Literatura uzupełniająca
Uwagi