Technologies of crop production

2021L

Kod przedmiotu01S2-TCP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gozdowski D., Samborski S., Sioma S., Rolnictwo precyzyjne, Wyd. SGGW Warszawa, 2007, s. ss. 136
Literatura uzupełniająca
Uwagi