Anatomia zwierząt

Animal anatomy

2019L

Kod przedmiotu1102S1O-ANATOZWI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janowicz K, 1.) K. Janowicz: Zarys Anatomii Zwierząt.2.) Krysiak K. 1998, Anatomia zwierząt domowych, PWN t. I, II. 3.) König H.E. 2006, Anatomia zwierząt domowych, Galaktyka. 4) Popesko P.1989, Atlas anatomii topograficznej, PWRiL , Wydawnictwo ART, 1999, 1999 2) Krysiak K, Anatomia zwierząt domowych., t. I i II, PWN, 1998 3) König H.E, Anatomia zwierząt domowych., Galaktyka, 2006 4) Popesko P, Atlas anatomii topograficznej, PWRiL, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi