Biofizyka

Biophysics

2019Z

Kod przedmiotu1102S1O-BIOFI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs, WNT Warszawa, 1999 2) Pilawski W., Podstawy biofizyki, PWN Warszawa, 1986 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi