Ekologia

Ecology

2019Z

Kod przedmiotu1102S1O-EKOLO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreści ćwiczeń zawierają m.in. informacje z zakresu relacji drapieżnik-ofiara, strukturę troficzną biocenozy, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów i poziomów troficznych oraz sieci zależności pokarmowych. Ekologia krajobrazu oraz przegląd przykładowych ekosystemów to kolejne zagadnienie ujęte w treściach przedmiotu.
Opis wykładówZaprezentowanie miejsca ekologii wśród nauk przyrodniczych oraz jej przedmiotu badań. Strukturę i dynamikę liczebności populacji oraz interakcje między populacjami. Treści zawierają ponadto informacje z zakresu relacji drapieżnik-ofiara, struktury troficznej biocenozy. Ochrona gatunkowa dzikich zwierząt i formy aktywnej ochrony przyrody oraz wybrane aspekty prawne ochrony środowiska przyrodniczego.
Cel kształceniaWyjaśnienie podstawowych teorii ekologicznych. Przekazanie wiedzy z zakresu relacji antagonistyczny i nieantagonistycznych między populacjami. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzania wiedzy z zakresu ekologii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi