Ekonomia

Economics

2019Z

Kod przedmiotu1102S1O-EKONO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi