Technologia informacyjna

Information technology

2019Z

Kod przedmiotu1102S1O-TECHNINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kopertowska M., Sikorski W., Przetwarzanie tekstu, PWN Warszawa, 206 2) Kopertowska M., Sikorski W., Arkusze kalkulacyjne, PWN Warszawa, 2005 3) Wrotek Witold, Informatyka Europejczyka. Technologie , Helion Edukacja, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi