Zarządzanie

Management

2019L

Kod przedmiotu1102S1O-ZARZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówIstota zarządzania. Istota planowania. Rodzaje planów. Pojęcie i rodzaje struktur. Motywowanie pracowników. Władza i źródła władzy. Przywódca a kierownik. Style kierowania. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Kontrola w organizacji.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania. Zapoznanie z wybranymi metodami i technikami organizatorskimi.
Literatura podstawowa1) Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2010 2) Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. teoria i praktyka., PWN, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi-