Zoologia

Zoology

2019Z

Kod przedmiotu1102S1O-ZOOLO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 1995 2) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 2006 3) Rajski A., Zoologia, PWN, 1983 4) Brylińska M., Ryby słodkowodne Polski, PWN, 2000 5) Szczerbowski J, Rybactwo śródlądowe, IRŚ, 1993 6) Diesener G., Reichholf J., Płazy i gady, GeoCente, 1997 7) Dobrowolski i in., Ptaki Europy, PWN, 1972 8) Dobrowolski i in., Ptaki Europy, Elipsa, 1991 9) Serafiński W., Ssaki Polski , PZWSz, 1972 10) Jura Cz., Bezkręgowce - Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi