Zoologia

Zoology

2019Z

Kod przedmiotu1102S1O-ZOOLO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzedstawiciele Królestw: Protista i Animalia - poznanie cech diagnostycznych oraz morfologii funkcjonalnej. Wybrane pasożyty zwierząt.
Opis wykładówPrzegląd systematyczny zwierząt bezkręgowych i kręgowych, cechy uwzględniane przy klasyfikacji zwierząt, ich pierwotność i zaawansowanie. Pojęcia ekologiczne, interakcje między gatunkowe, koncepcje pasożytnictwa. Hipotezy i teorie filogenetyczne dotyczące pojawienia się grup taksonomicznych
Cel kształceniaPoznanie systematyki zwierząt, cech uwzględnianych przy ich klasyfikacji.Przybliżenie pojęć ekologicznych, interakcji między gatunkowych.Zapoznanie z hipotezami i teoriami filogenetycznymi dotyczące pojawienia się grup taksonomicznych oraz koncepcji pasożytnictwa. Poznanie cech diagnostycznych oraz morfologii funkcjonalnej przedstawicieli Królestw: Protista i Animalia oraz wybranych gatunków pasożytniczych.
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 1995 2) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 2006 3) Rajski A., Zoologia, PWN, 1983 4) Brylińska M., Ryby słodkowodne Polski, PWN, 2000 5) Szczerbowski J, Rybactwo śródlądowe, IRŚ, 1993 6) Diesener G., Reichholf J., Płazy i gady, GeoCente, 1997 7) Dobrowolski i in., Ptaki Europy, PWN, 1972 8) Dobrowolski i in., Ptaki Europy, Elipsa, 1991 9) Serafiński W., Ssaki Polski , PZWSz, 1972 10) Jura Cz., Bezkręgowce - Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak