Zootechnika - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Zootechnika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
ZAL-OCENA
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
20
10
II - Podstawowe
Biofizyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Botanika i fizjologia roślin
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Chemia analityczna
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Zoologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt
5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
22
15
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I
3,5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
9
21
15
Mikrobiologia zootechniczna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Ochrona środowiska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Podstawy techniki rolniczej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
Użytki zielone w produkcji zwierzęcej
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II
6
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Systemy sterowania jakością
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Metody hodowlane z elementami biometrii
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
45
20
Produkcja roślinna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
3,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
12
15
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo I
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Modul Wydz I
2
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomika i podstawy marketingu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Fizjologia zwierząt
5,5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
10
20
30
III - Kierunkowe
Chemia rolna z elementami gleboznawstwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Chów i hodowla koni
4
Chów i hodowla zwierząt futerkowych
3,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
35
10
15
Pszczelarstwo
3,5
ZAL
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
15
9
36
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo II
4,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła I
3
Chów i hodowla drobiu
5
Chów i hodowla owiec oraz kóz
3,5
Chów i hodowla trzody chlewnej I
3
Modul II PZiRK
1
Podstawy biotechniki rozrodu zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Anatomia i fizjologia koni
2,5
Higiena i pielęgnacja koni
2,5
Modul Wydz II
4
Użytkowanie zaprzęgowe koni
3,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła II
2,5
Chów i hodowla trzody chlewnej II
2,5
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka i profilaktyka chorób koni
3,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
24
6
15
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
Użytkowanie wierzchowe koni
4,5
V - Praktyka
Praktyka
12
SUMA
29,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II
2
Modul II PZiRK
1
Seminaria inżynierskie
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizjoterapia i rehabilitacja koni
3,5
Modul I PZiRK
7,5
Praca dyplomowa - inżynierska
15
SUMA
31,0