Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II

2022Z

Kod przedmiotu02N1O-BZECHB16
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi