Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I

Animal Biochemistry with Elements of Bioorganic Chemistry I

2021L

Kod przedmiotu02N1O-BZZE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówwiązki organiczne i grupy funkcyjne, budowa, właściwości i podstawowe przemiany aminokwasów. Budowa i podział peptydów i białek, właściwości i funkcje białek. Budowa zasad azotowych, nukleozydów i nukleotydów, kwasy DNA i RNA – struktura i funkcje. Budowa, podział i funkcje biologiczne witamin, budowa enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznych, regulacja aktywności enzymów, izoenzymy. Przebieg replikacji, transkrypcji i translacji, wybrane aspekty rekombinacji DNA. Ogólna charakterystyka, podział i właściwości cukrów. Kwasy tłuszczowe, acyloglicerole, fosfolipidy i glikolipidy – budowa, podział i funkcje.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Odczyny barwne aminokwasów, chromatografia bibułowa aminokwasów. Właściwości fizykochemiczne białek, oznaczanie zawartości białka całkowitego. Wykrywanie składników kwasów nukleinowych. Oznaczanie zawartości DNA i RNA. Wykrywanie witamin kompleksu B. Oznaczanie zawartości karotenu i kwasu askorbinowego. Kinetyczne właściwości wybranych oksydoreduktaz i hydrolaz. Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i amylazy. Reakcje charakterystyczne dla cukrów. Oznaczanie zawartości cukrów redukujących w surowicy krwi.,ĆWICZENIA:Odczyny barwne aminokwasów, chromatografia bibułowa aminokwasów. Właściwości fizykochemiczne białek, oznaczanie zawartości białka całkowitego. Wykrywanie składników kwasów nukleinowych. Oznaczanie zawartości DNA i RNA. Wykrywanie witamin kompleksu B. Oznaczanie zawartości karotenu i kwasu askorbinowego. Kinetyczne właściwości wybranych oksydoreduktaz i hydrolaz. Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i amylazy. Reakcje charakterystyczne dla cukrów. Oznaczanie zawartości cukrów redukujących w surowicy krwi.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi