Chów i hodowla bydła II

Cattle Breeding and Raising II

2023L

Kod przedmiotu02N1O-CHIHBII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi