Ekonomika i podstawy marketingu

Economics and Fundamentals of Marketing

2022L

Kod przedmiotu02N1O-EIPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi