Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I

Animal Hygiene, Disease Prevention and Animal Welfare I

2023L

Kod przedmiotu02N1O-HPDZI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi