Praca dyplomowa - inżynierska

Diploma thesis-enginees’s thesis

2023L

Kod przedmiotu02N1O-PDI16
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi