Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II

2020Z

Kod przedmiotu1102N1-BZECHB16
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, biologia, biofizyka, zoologia
Wymagania wstępneznajomość biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńWłaściwości lipidów i ich składników, skład chemiczny lecytyn, właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Oznaczanie zawartości cholesterolu całkowitego. Właściwości kwasów żółciowych. Oznaczanie zawartości wapnia i fosforu nieorganicznego w surowicy krwi.Właściwości buforowe krwi. Oznaczanie zawartości chlorków we krwi. Oznaczanie szybkości zużycia glukozy w przebiegu inkubacji treści żwacza. Składniki chemiczne i niektóre właściwości fizykochemiczne mleka.
Opis wykładówMitochondrialny łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna. Utlenianie pozamitochondrialne. Cykl Krebsa. Metabolizm węglowodanów: glikoliza fosforylująca i jej efekty energetyczne, przemiany kwasu pirogronowego, glukoneogeneza, glikogeneza, szlak pentozofosforanowy, regulacja przemian węglowodanów. Metabolizm lipidów: lipoliza i jej regulacja, przemiana glicerolu, degradacja i synteza kwasów tłuszczowych. Biosynteza triacylogliceroli i fosfolipidów. Cykl HMG. Metabolizm steroidów. Metabolizm białek i aminokwasów. Mechanizmy regulacji komórkowych. Przemiany węglowodanów w żwaczu i powstawanie lotnych kwasów tłuszczowych. Przemiana związków azotowych i lipidów w przedżołądkach. Ogólna charakterystyka procesów biochemicznych w gruczole mlekowym, wpływ czynników fizjologicznych i zootechnicznych na jakość mleka, biosynteza podstawowych składników mleka, zmiany w mleku powodowane przez czynniki środowiskowe.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z mechanizmami biochemicznymi warunkującymi prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wskazanie powiązań między procesami metabolicznymi a produkcyjnością zwierząt
Literatura podstawowa1) Minakowski W, Biochemia kręgowców , PWN, 2007 2) Malinowska A,, Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek J., Wołos A, Ćwiczenia z biochemii, UWM, 2006
Literatura uzupełniająca1) 1) Murray R., Granner D., Mayes P.,Rodwell V. , 2001r., "Biochemia Harpera", wyd. PZWL, 2) ) Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L., 2007r., "Biochemia", wyd. PWN, tom
Uwagi