Ekonomika i podstawy marketingu

Economics and Fundamentals of Marketing

2020L

Kod przedmiotu1102N1-EIPM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceekonomia
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńAnaliza zasobów przedsiębiorstwa – analiza środków produkcji, zasobów ludzkich, finansowych. Rachunek kosztów. Planowanie i sporządzanie planów. Analiza podstawowych elementów marketingu mix: produkt, cena, reklama i promocja oraz dystrybucja.
Opis wykładówCharakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa oraz relacje przedsiębiorstwo – otoczenie. Zasoby przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolniczego. Pojęcie kosztów, produkcji, dochodu – ich charakterystyka, kategorie. Elementy marketingu mix i ich znaczenie w gospodarce konkurencyjnej oraz prowadzeniu działalności gospodarczej. Rola i znaczenie planowania – biznesplan i plan marketingowy.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawami ekonomiki przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolniczego. Przekazanie podstawowych informacji z zakresu marketingu. Zachęcenie do bieżącego wzbogacania wiedzy ekonomicznej.
Literatura podstawowa1) Dębski S., Dębski D., "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw", t. 2, WSiP, 1999 2) Kisiel R., "Ekonomika produkcji rolniczej", UWM OLsztyn, 1999 3) Klepacki B., "Ekonomika i organizacja rolnictwa", WSiP, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi-