Genetyka zwierząt I

Animal Genetics I

2019Z

Kod przedmiotu1102N1-GENZWI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia
Wymagania wstępneogólna wiedza biologiczna
Opis ćwiczeńMitoza, mejoza. Przekazywanie informacji genetycznej w gametogenezie. Analiza skutków nie rozejścia się chromosomów w gametogenezie. Cytogenetyczna analiza kariotypu. Budowa kwasów nukleinowych. Replikacja DNA, transkrypcja, translacja. Formy współdziałania alleli. Dziedziczenie jednej i dwóch cech autosomalnych. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, ograniczonych płcią i kontrolowanych przez płeć.
Opis wykładówPodziały komórkowe. Gametogeneza. Struktura i morfologia chromosomów. Kariotypy. Aberracje chromosomowe i skutki fenotypowe.Struktura i funkcje kwasów nukleinowych. Podstawowe mechanizmy ekspresji genów. Mendlowskie podstawy dziedziczenia cech prostych
Cel kształceniaZaznajomienie studentów z terminologią oraz z podstawowymi procesami i mechanizmami genetycznymi. Nauczenie logicznego myślenia w kategoriach genetycznych.
Literatura podstawowa1) Charon K., Świtoński M., Genetyka zwierząt ., PWN, Warszawa, 2009 2) Charon K., Świtoński M. , Genetyka i genomika zwierząt , PWN, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca1) Berg P., Singer M., wyd. Prószyński i S-ka. Warszawa, Język genów , 1997r., tom 2) Słota E., Jaszczak K, wyd. Wydawnictwo AR im . A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych, 2006r., tom 3) Turner P.C. i in., wyd. PWN Warszawa, Biologia molekularna. Krótkie wykłady, 2007r., tom
UwagiWielkość grupy do 24 osób.