Programy rozwoju regionalnego rolnictwa

2021L

Kod przedmiotu1102N1-PRRROL16
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Barcz J., Przyszłość Unii Europejskiej. , t. 1, SGGW Warszawa, 2005, s. cała poz. 2) Burczykowska A., Burczykowski G., Unia Europejska . Pytania i odpowiedzi., t. 2009, Publicat, 1, s. cała poz. 3) Dynia E., Integracja Europejska., t. 1, SGGW Warszawa, 2006, s. cała poz. 4) Gaziński B., Unia Europejska nie tylko dla początkujących., t. 1, UWM Olsztyn, 2002, s. cała poz. 5) Włodarczyk J., Unia Europejska-Biblioteka wiedzy., t. 1, UWM Olsztyn, 2011, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi