Regulacje prawne w produkcji zwierzęcej

Legal Regulations in Animal Production

2021Z

Kod przedmiotu1102N1-RPWPZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Akty prawne, Aktualnie obowiązujące w Polsce i UE przepisy dotyczące zwierząt gospodarskich., Dziennik Ustaw, od 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi