Technologia informacyjna

Information technology

2019Z

Kod przedmiotu1102N1-TECHNINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kopertowska M., Sikorski W, Przetwarzanie tekstu , PWN, 2006 2) Kopertowska M., Sikorski W., Arkusze kalkulacyjne, PWN, 2005 3) Lula P., Madej J., Wójcik K., Trąbka J., Tuchowski J. , Technologia informacyjna. Laboratoria i ćwiczenia., Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, 2016 4) Wrotek W., Informatyka Europejczyka. Technologia Informacyjna, Helion Edukacja, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi