Zoologia

Zoology

2019Z

Kod przedmiotu1102N1-ZOOLO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J. ,, Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 2006 2) Jura Cz, Bezkręgowce - Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy,, PWN, 1997 3) Rajski A, Zoologia, PWN, 1983
Literatura uzupełniająca
Uwagi