Ekonomika rynku produktów zwierzęcych

Ekonomika rynku produktów zwierzęcych

2020Z

Kod przedmiotu1102N2-ERPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mruk H. (red.)., Analiza rynku, PWN, 2006 2) Tomek W., Robinson K, Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi