Metody badań na zwierzętach

Methods in animal experimentation

2020Z

Kod przedmiotu1102N2-MBZ16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi