Ochrona środowiska a produkcja zwierzęca

Environmental Protection versus Animal Production

2020Z

Kod przedmiotu1102N2-OSAPZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ) Żarska B., "Ochrona krajobrazu" , SGGW, Warszawa,, 2011 2) Karwowski S., Radzimierski M., Szemczak Z., Zakrzewski T. , "Dobre praktyki w rolnictwie, przykładowe rozwiązania.", RCDRRi OW w Przysieku, 2002 3) Koc. J. , "Zagrożenie środowiska rolniczego. Rodzaje, źródła, rozmiary i skutki.",, ODR Olsztyn, 1994 4) Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., "Odory.", PWN Warszawa, 2002 5) Tymczyna L., Chmielowiec – Korzeniowska A., "Higiena środowiska wiejskiego.", AR Lublin, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi