Seminaria dyplomowe I

2020Z

Kod przedmiotu1102N2-SEMIDI16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy magisterskiej
Literatura uzupełniająca
Uwagi