Statystyka matematyczna

2019L

Kod przedmiotu1102N2-STAM16
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D, Statystyka dla przyrodników, Wyd. UWM, Olsztyn, 2003 2) Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników., PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi