Wybrane działy produkcji zwierzęcej

Animal production – selected branches

2019L

Kod przedmiotu1102N2-WDPZ
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiochemia zwierząt z elementami chemii organicznej, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Chów i hodowla zwierząt
Wymagania wstępnewiedza dotycząca cech biologiczno-hodowlanych poszczególnych gatunków zwierząt , przemian biochemicznych w organizmach zwierząt oraz wpływu żywienia na jakość produktów
Opis ćwiczeńUzyskanie kompendium wiedzy dotyczącej hodowli: owiec, kóz, zwierząt futerkowych, pszczół oraz koni. Poznanie metod oceny poszczególnych gatunków z uwzględnieniem ich roli, specyfiki i znaczenia w kontekście współczesnych trendów występujących w produkcji zwierzęcej.
Opis wykładówTreści kształcenia przedmiotu zawierają aktualną problematykę dotyczącą hodowli: owiec, kóz, zwierząt futerkowych, pszczół oraz koni
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu: - nowych technologii produkcji i oceny jej efektywności w odniesieniu do owiec, kóz, zwierząt futerkowych pszczół oraz koni. - znaczenia poszczególnych gatunków w rozwoju zrównoważonym, - ich oddziaływanie na środowisko oraz - możliwości pozyskiwania produktów o wysokiej jakości zdrowotnej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Roberts M, wyd. Media Rodzina, "Czego uczą nas konie", 2002r., tom 2) Boruta J, wyd. HZF, "Rynek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w Polsce", 2007r., tom 30, 25-29s. 3) Milewski S, wyd. Medycyna Wet,, "Walory prozdrowotne produktów owczych", 2006r., tom 62(5), 516-519s. 4) Roberts M, wyd. Media Rodzina, "Człowiek, który słucha koni", 1998r., tom 5) Boruc O., Socha S, wyd. HZF, "Fermowa hodowla mięsożernych zwierząt futerkowych – analiza faktów", 2006r., tom 28/29, 34-39s.
Uwagi